Pivovar Kaltenecker v súčasnosti vyrába a ponúka viac ako 20 druhov piva za rok. Všetky produkty sa v pivovare Kaltenecker vyrábajú na základe vlastných originálnych receptúr s využitím štandardných technologických postupov charakteristických pre konkrétny typ piva. Vyrábané druhy piva sú výsledkom často viacročného vlastného výskumu a vývoja, ktorý sa realizuje na výrobnej technológii v pôvodnom pivovare z roku 1997 a v laboratóriách nového pivovaru z roku 2012. V posledných rokoch pivovar Kaltenecker okrem vlastného výskumného programu vytvára priestor na spoluprácu aj s významnými odborníkmi a  osobnosťami z vybraných progresívnych pivovarov Európy, ako aj s výnimočne talentovanými osobnosťami zo sféry homebrewingu ako zo Slovenska, tak aj zo zahraničia.

Suroviny pri výrobe piva sa používajú výhradne od overených certifikovaných producentov a dodávateľov v najvyššej kvalite. Pri žiadnom z vyrábaných produktov sa nepoužívajú žiadne konzervanty, sladidlá, ako ani žiadne iné chemické stabilizátory piva. Pivo v pivovare Kaltenecker sa vždy varí na požadovanú stupňovitosť extraktu v pôvodnej mladine (stupeň PLATO) a nikdy sa neriedi vodou napríklad pomocou HGB, alebo iných podobných technológií. Kvalita výsledného produktu je prioritná, preto je vo všetkých štádiách jej výroby monitorovaná a analyzovaná viacerými vnútropodnikovými kontrolnými procesmi a v nezávislých akreditovaných laboratóriách.

Produktové portfólio sa delí ešte:

Pivá v celoročnej ponuke tvoria základné jadro ponuky pivovaru Kaltenecker a sú dostupné v KEG sudoch o objeme 15 litrov, 30 litrov a 50 litrov, ako aj vo fľašiach o objeme 0,33 litra a 0,5 litra.
Ostatné pivá v sezónnej ponuke, ochutené pivá, ako aj archívne pivá sú dostupné len na základe individuálneho výrobného plánu pre daný typ piva. V ponuke pivovaru je napriek tomu dostupných vždy viac ako 10 druhov piva súčasne počas celého roka.

flase